Möt några av våra kunder

Nedan hittar du några av våra kunder vi arbetar med, läs mer om deras utmaningar och hur de lyckats med AI!

Eletive

Ökade konverteringar

+300%

Reducerad kostnad per click

-35%

Reducerad kostnad per konvertering

-51%

Eletive, en plattform som kombinerar teknik och psykologi för att öka medarbetarengagemanget, stod inför utmaningar när det gällde leadkvalitet och internationell expansion. BrightBid omarbetade deras Google Ads-…

View case study

Mobility Motors

Mobility Motors var ute efter en tjänst som kunde automatisera deras sökannonsering. Efter en sex månaders period lyckades BrightBid öka effektiviteten i Google Ads-kontot med hela 40%.

View case study

Dr. Dropin

Antal leads

+40%

Kostnad per konvertering

-14%

Konverteringsfrekvens

+17%

Medan Dr. Dropins Google Ads kostnader för allmänläkare ökade med 21% jämfört med deras tidigare kampanjer var resultaten anmärkningsvärda. Antal leads ökade med 40%, samtidigt som kostnaden per förvärv min…

View case study

Omecon

Cost per conversion

-85%

Conversions

+768%

Engineering firm Omecon wrestled with niche ad struggles: limited expertise, unclear ROI, and low conversions.

View case study

OnSecurity

Cost per Lead Reduction

Cost per lead

-80%

Conversion rate

+610%

Lead volume

+600%

BrightBid were able to drive immediate improvements in OnSecurity’s Paid Search results with an increase of 6 x lead volume. This is a great results and will continue to improve as our AI continuously learns what is…

View case study

BodyLab

Advertising of Nutritional Supplements With AI

Increased ROAS

+39%

Conversion value

+39%

Bodylab successfully harnessed the power of advanced AI for ad optimization and data-driven insights. They enhanced the performance on Google Shopping, with a 40% uplift in ROAS and an increase in clicks by X81!

View case study

Stålhästen

Increased ROAS

+759%

Conversion value

+33%

Stålhästen boosted sales with a targeted Google Shopping & Ads strategy by BrightBid.

View case study

Campusbokhandeln

Conversion

+134%

Conversion value

+192%

BrightBid’s AI skyrocketed conversion value by 355% in 2 months for Google Shopping clients.

View case study

Amity

Global Expansion

Kostnad per försäljning accepterad lead

-47%

Antal godkända försäljningsobjekt

+39%

CPC-minskning

-34%

BrightBid hjälpte dem att expandera till 69 marknader genom betald sökning samtidigt som de sänkte deras kostnad per lead med 47 % och ökade deras intäkt per lead med 39 %.

View case study

TUC Yrkeshögskola

Ökade konverteringar

Konverteringar

+819%

Kostnad per klick

-70%

Klick

+218%

BrightBid hjälpte TUC att öka trafiken med 89% för ansökningssidan, sänkte kostnad per konvertering med 89% och ökade klickfrekvensen med 154%.

View case study

Watchcom

Ökade konverteringar

CPC minskning

-55%

Kostnad per konvertering

-80%

Ökade Klick

+522%

Cybersecurity bolaget Watchcom sänkte CPC med 67% och kostnad per konvertering med 80%

View case study

Blique by Nobis

Ökad ROAS

Ökad trafik till webbplats

+45%

Intäkter

+257%

Ökad ROAS

+216%

BrightBid hjälpte Blique by Nobis att öka konverteringar från Google Ads med 45% och Return on AdSpend med 216% inom 8 veckor efter att de började arbeta med oss.

View case study

OPR Finance

Increased Revenue

Konverteringsvärde

+107%

Ökade potentiella kunder

+280%

Kostnad per konvertering

-62%

BrightBid hjälpte till att öka deras potentiella kunder på webbplatsen med 280 %, förbättrade konverteringsintäkterna med 107 % och minskade kostnaderna per konvertering med 62 %

View case study

Mape Plastics

Fler förfrågningar än någonsin med hjälp av AI

Avvisningsfrekvens

-60%

Minskning i CPC

-69%

Genomsnittlig sessionslängd

+83%

BrightBid har hjälpt till att leverera fler nya leads från Mape Plastics webbplats än någonsin tidigare genom att driva kvalitativ trafik som konverterar.

View case study

Taco Bar

Såhär hjälpte vi Taco Bar öka sin konvertering

Konvertering

+59%

Klick

-47%

Kostnad per Klick

+33%

Taco Bar har varit med oss i strax över ett år, ett år fyllt med fina resultat! Se resultatet av ett grymt samarbete här.

View case study

Bygga ut
dina horisonter
med oss

Öka din ROAS och få bättre resultat
av dina annonskampanjer.