Advertising of Nutritional Supplements With AI

When asking ”How does AI for nutrition work?”, people would usually picture in-depth lab research. But using AI in nutrition goes beyond developing new methods for analyzing dietary data. BodyLab—a Swedish health and nutrition company—have shown that using AI in nutrition advertising can boost ROAS, sales, and market expansion.

About the project


Advertising of Nutritional Supplements: Elevating the Approach with AI

Advertising of nutritional supplements is not a walk in the park. Previously, BodyLab relied on Google Smart Shopping for advertising nutritional supplements but saw average results.

They started to seek a more advanced and targeted solution to optimize their Google Shopping campaigns.

Bodylab needed a tool that would:

  • Help them find a more efficient bidding strategy,
  • and reach its target audience effectively at the same time.

BrightBid’s Bidbrain AI advertising engine for Google Shopping became that tool. Bidbrain has played a crucial role in helping Bodylab revamp its performance on Google Shopping in several markets.

What we did


Bodylab: How to Advertise Nutrition Business With AI Effectively

Right at the start, Bodylab did not need any sort of in-depth edits to Google Shopping product feeds. The product titles and product descriptions were already comprehensive and detailed.
The main issue was Bodylab’s dissatisfaction with the outcome of its Google Shopping campaigns.

BrightBid specialist suggested that Bodylab should:

  • Boost the efficiency of the current product feeds with supplemental product feeds to be able to launch more adaptable and flexible campaigns
  • Incorporate Bidbrain’s AI automated bidding algorithm to enable timely tweak bids and guarantee that campaigns are able to reach the desired results
  • Regularly check with Bidbrain’s analysis and insights on how to improve their performance.

Review


BrightBid’s AI engine for Google Shopping Bidbrain strengthened our performance on Google Shopping. With AI’s help, we decreased the cost of sales and increased revenue in key growth markets. Their exceptional service and tailored solutions have made them an exceptional partner.

Thomas Bak Nørresø, Head of Performance Marketing BodyLab

The result


Nutrition Advertising with Bidbrain AI: Reeping the Success

With BrightBid’s AI-powered tools for advertising, Bodylab experienced significant improvements in its advertising performance in just under a month. Bidbrain’s smart AI algorithm activated a broader portion of its product feed. This resulted in a remarkable +39% increase in both ROAS and conversion value.

Overall, Bodylab had three Google Shopping campaigns launched with Bidbrain for the Swedish market. One month later, the conversion value increased from 23,317 SEK in October 2021 to 72,116 SEK in November 2021.

In March 2022, Bodylab decided to expand to Norway’s market. The main challenge with the new market was a much higher ad spend.

Using Bidbrain AI, Bodylab created a stand-alone campaign that:

  • Had an unlimited budget
  • Had a different bidding strategy
  • Contained the same products as those offered to Swedish customers, with the addition of a set of branded negative keywords like “Bodylab”, “Body lab” etc.

With time, Bodylab’s campaign went through some adjustments, including:

  • Tweaks for Google campaign’s budget size
  • Change in target ROAS.

In the end, the strategy for the Norway market worked as Bodylab achieved impressive results there.

News

AI-podden

Anders Gustavsson, chief strategy officer på BrightBid, medverkade i Ather Gattamis AI-podden. Där förklarar Anders hur Google- och Bing-annonser fungerar och hur en mer datadriven strategi för budgivning per annons och användare, kan öka konverteringsfrekvensen. Det vill säga, öka antalet användare som klickar på ett företags annons per spenderad summa pengar. De diskuterar även hur…

Läs artikeln

”Generativ AI är nyckeln till framgång inom marknadsföring och försäljning”

På BrightBid har vi sett hur tidiga användare av AI-teknologi har uppnått betydande fördelar och tillväxt inom sina marknadsandelar. Genom AI kan man bättre identifiera kvalitetsleads och öka tillväxten samtidigt som man ökar produktiviteten. Företag som implementerar dessa åtgärder har visat en årlig ökning av sin marknadsandel med minst 10 procent, vilket tydligt visar fördelarna…

Läs artikeln

“Affären är ett steg mot att bli Sveriges nästa unicorn”

Breakit ringde Speqtas vd Fredrik Lindros gällande förvärvningen av BrightBid, som nu är på väg att bli ett nytt techbolag på börsen. BrightBid blir börsnoterat bakvägen genom att Speqta betalar för BrightBid genom en nyemission av egna aktier. Fredrik Lindros svarar på flera frågor gällande förvärvet, risker samt förklarar hur BrightBids AI-lösning är artificiell intelligens,…

Läs artikeln

Global Search Awards 2023

We are incredibly excited to announce that we have been shortlisted not once, but twice, at the esteemed Global Search Awards 2023! This recognition is a testament to our commitment to excellence in the digital marketing industry and the outstanding results we have achieved alongside our esteemed client, Amity. Our entry, ”How to compete with…

Läs artikeln

”Adtech-bolaget BrightBid in på börsen bakvägen”

Breakit skriver om nyheten att Speqta, som har fokus på digital marknadsföring, förvärvar BrightBid. Hela köpeskillingen utgörs av aktier i Speqta vilket betyder att nuvarande ägare i BrightBid, det vill säga säljarna i affären, kommer att äga cirka 72 procent när allt är klart. Förvärvet förväntas genomföras i juli 2023 och bedömningen är att BrightBid…

Läs artikeln

”Speqta förvärvar AI-bolag”

Dagens Industri skriver om Speqta, ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI, förvärvar BrightBid och ökar sina SaaS-intäkter med 25 gånger. Samtidigt breddar de sitt AI-baserade erbjudande till annonsörer på Google och Bing. BrightBid har haft en stark tillväxt och hade en CARR på cirka 52 miljoner kronor…

Läs artikeln