Hem

Customer Stories

Eletive

Hur man förbättrar medarbetarengagemang

med hjälp av teknik och psykologi

Eletive är en plattform som kombinerar teknik och psykologi för att hjälpa organisationer att förbättra medarbetarupplevelsen och prestationen. Eletive erbjuder ett datadrivet tillvägagångssätt för att mäta och öka medarbetarengagemang genom att tillhandahålla insikter i realtid och verktyg för att agera på dessa insikter. Deras plattform används av organisationer världen över och fokuserar på att sätta människor i centrum för att skapa en effektiv och engagerande arbetsmiljö.

Om kunden —

Eletive

Ökade konverteringar+300%

Reducerad kostnad per click-35%

Reducerad kostnad per konvertering-51%

Eletive, grundat 2014 av två ingenjörer och en psykolog, revolutionerar medarbetarengagemang med en plattform som kombinerar teknik och psykologi. Deras vision är en blomstrande arbetsplats där alla har möjlighet att växa. Idag hjälper Eletives datadrivna tillvägagångssätt HR-team över hela världen att främja en hälsosam företagskultur, förbättra ledarskap och engagemang.

Fallutmaning —

Att övervinna utmaningar inom AI-annonsoptimering

Tidigare stod Eletive inför en dubbel utmaning: att förbättra kvaliteten på leads som genererades genom deras AI-annonsoptimering med Google Ads och att expandera till nya marknader. Deras primära målgrupp var HR-chefer i stora organisationer. Trots försök att annonsera utanför Sverige hade de svårt att lyckas med sin Google Ads-optimering, vilket hindrade deras expansionsstrategi.

Falllösning —

Hur vi utformade en HR-leadgenereringsstrategi med datadrivna kampanjer

När BrightBid tog över kontot började vi med att skapa nya kampanjer baserade på tidigare insamlad data och behöll de nyckelord som visat goda konverteringsgrader. Vi fokuserade också på att förfina målgruppsoptimeringen och sätta tydliga och kvalitativa konverteringsmål. Samtidigt genomförde vi en grundlig förfining av annonsinnehåll för att maximera deras effektivitet för HR-leadgenerering. För Eletive var huvudmålet att få besökare att boka demos på deras webbplats. Genom att länka Google Ads med deras CRM HubSpot kunde vi mäta hela konverteringsprocessen från en Google Ads-kampanj till en signerad kund.

Resultatet —

Att öka konverteringar för HR-programvara med AI och datadrivna strategier

Innan BrightBid tog över hade Eletive 30 konverteringar per månad. Under de första tre månaderna med BrightBids AI-annonsoptimeringslösning ökade antalet konverteringar till 60 per månad, och därefter, från månad 4 till 7, steg det till 150 konverteringar per månad. Förutom fler konverteringar, fördubblade vi konverteringsgraden från 1% till 2%, minskade kostnaden per klick (CPC) med 35% och kostnaden per konvertering minskade med 51%. Vi expanderade också Eletives digitala närvaro till fem marknader: Sverige, Finland, Frankrike, Nederländerna och Tyskland, vilket visar styrkan i flerspråkiga Google Ads-kampanjer.

Denna fallstudie visar den betydande påverkan som AI-annonsoptimering kan ha på HR-programvaruföretag som Eletive. Genom att utnyttja BrightBids expertis inom datadriven marknadsföring för HR kunde Eletive uppnå:

  • Ökade konverteringar med 300%
  • Fördubblad konverteringsgrad
  • Minskad kostnad per klick med 35%
  • Minskad kostnad per konvertering med 51%
  • Utökad räckvidd till nya marknader

Är du en HR-chef som vill förbättra din Google Ads-prestation? Genom att använda BrightBids AI-annonsoptimeringslösningar kan du generera högkvalitativa leads, öka konverteringar och nå dina rekryteringsmål.

Bygga ut

dina horisonter

med oss

Öka din ROAS och få bättre resultat från dina annonskampanjer.