Hem

Customer Stories

TUC Yrkeshögskola

Ökade konverteringar

TUC Yrkeshögskola är en av Sveriges ledande anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. TUC började som en kommunal verksamhet år 1989 men drivs sedan många år i privat regi. De ökar kontinuerligt både utbildnings- och kursutbud samt antal anställda.

Om kunden —

TUC Yrkeshögskola

Konverteringar+819%

Kostnad per klick-70%

Klick+218%

Fallutmaning —

Vad var utmaningen?

Yrkeshögskolan TUC behöver locka fler nya studenter till sina högskoleutbildningar för att öka intäkterna och PPC driver massor av blivande studenter som letar efter kurser till sin webbplats och sedan registrera sig. Den största utmaningen för betald sökning är att det bara finns två högtrafikperioder per år med hård konkurrens från andra läroanstalter. Det var därför avgörande för TUC att maximera antalet anmälda studenter vid dessa tidpunkter.

Falllösning —

Vad vi gjorde?

Det hade krävts mycket interna marknadsföringsresurser för att hantera betald sökning och TUC ville frigöra sitt teams tid för att hantera arbetsbelastningar mer effektivt.

Recension —

”Vi är mycket nöjda med samarbetet. Resultaten har kontinuerligt förbättrats under tiden vi jobbat ihop. Dessutom har vi en kontaktperson som alltid kommer med värdefulla insikter som vi kan använda i vårt dagliga arbete.”

Johanna Holmgren

Marketing Communications Specialist

Resultatet —

BrightBid’s AI ökade trafiken på TUC’s ansökningssida med 89%

Eftersom att TUC har många olika utbildningar inom olika segment krävdes det tidigare mycket manuellt jobb. Med hjälp av BrightBids AI behöver inte TUC längre lägga tid och resurser på att manuellt hantera Google Ads kontot. TUC:s tidigare samarbetspartner gjorde 774 optimeringar året innan och med BrightBid gjordes 31000 optimeringar under första året av samarbetet.

BrightBid gjorde målgruppsjusteringar för respektive utbildning för att öka antalet ansökningar. Det ledde till en ökning av trafik på 89% för ansökningssidan, sänkt kostnad per konvertering med 89% och ökad klickfrekvens med 154%.

Bygga ut

dina horisonter

med oss

Öka din ROAS och få bättre resultat från dina annonskampanjer.