Vad är Artificiell intelligens?

Tekniken går otroligt fort framåt, det påverkar oss både i privatlivet och i vårt arbetsliv. Artificiell Intelligens (AI) används idag inom många olika områden, faktum är att majoriteten av svenska folket använder AI dagligen utan att tänka på det.

AI i vår vardag

Att arbeta med AI blir allt mer vanligt bland många företag i olika branscher. Många har sett de stora fördelarna i AI och utvecklat affärsideér grundade i AI-teknik. Men det är inte alltid riktigt självklart för alla vad AI egentligen är.

Så vad är AI?

Artificiell Intelligens (AI) är en intelligent maskin som har en förmåga att jobba självständigt. Maskinen genomgår en inlärningsperiod då den uppfattar sin omgivning och analyserar den. Av den stora mängder data maskinen analyserar drar den insikter och lär sig hur den ska arbeta med denna data. En intelligent maskin behöver aldrig exakta instruktioner på vad det är den ska göra, istället är den programmerad till att själv förstå olika situationer eller problem och sedan lösa dem.

Var används AI?

AI används inom många olika områden och yrken. När vi gör en sökning i en sökmotor så använder vi AI, Siri i din iPhone använder AI för att förstå vad du säger och ge respons på det. Självkörande bilar använder AI för att upptäcka hinder och kunna köra säkert.
Förutom att vi dagligen använder AI i vårt privatliv så används AI flitigt inom olika yrken, till exempel använder banker det för att förutsäga valutakurser och revisorer använder den intelligenta maskinen för att analysera deras kunders redovisningsdata.
Artificiell Intelligens är alltså redan en del av vår vardag och används i många olika sammanhang av många olika personer runtom i världen.

Vad är fördelarna med AI?

Fördelarna är många, nedan listar vi några av de stora fördelarna vi ser med AI:

  • Arbetsuppgifter effektiviseras. En AI-maskin kan själv hantera en del av de arbetsuppgifter många sitter med dagligen idag, till exempel uppgifter som att lösa kundtjänstärenden. Tack vare AI kan människan istället lägga tid på andra uppgifter.
  • En personligare upplevelse. De stora mängder data AI-motorn arbetar med gör att den har en stor förståelse för vad varje användare vill ha vilket levererar bättre användarupplevelser.
  • Uppgifter automatiseras och vi människor spar därför en massa tid.

Framtidsspaning

På BrightBid ser vi stora fördelar med AI, inte bara underlättar det våran vardag privat utan det effektiviserar många yrken. Vi ser därför att fler och fler kommer att se de stora fördelarna med AI och fortsätta utveckla det vi använder AI till idag.

News

”Generativ AI är nyckeln till framgång inom marknadsföring och försäljning”

På BrightBid har vi sett hur tidiga användare av AI-teknologi har uppnått betydande fördelar och tillväxt inom sina marknadsandelar. Genom AI kan man bättre identifiera kvalitetsleads och öka tillväxten samtidigt som man ökar produktiviteten. Företag som implementerar dessa åtgärder har visat en årlig ökning av sin marknadsandel med minst 10 procent, vilket tydligt visar fördelarna…

Läs artikeln

Top AI Tools for Marketing that we love: Part 2

BrightBid’s top picks for great AI tools for B2B marketing teams: Part 2 We picked the best tools for marketing and since then the pace of change has accelerated again. GPT4 launched on the 14th March 2023 and Google’s response, BARD on the 21st March 2023. So here’s a new list of amazing AI tools…

Läs artikeln

Level up your customer journey with AI

In today’s fast-paced digital world, customers expect personalised experiences that cater to their unique needs and preferences. Meeting these expectations is a daunting task for businesses, but with the help of artificial intelligence integrated into your marketing and customer experience processes, it is possible to level up your customer journey and deliver custom-tailored experiences to…

Läs artikeln

Top AI Tools for Marketing that we love

BrightBid’s top picks for great AI tools for B2B marketing teams: Part 1 Here at BrightBid we love using AI in marketing. We’ll pick top tools we know B2B marketing teams are loving and post them here on the blog. We believe that no human should do a machine’s job and AI and automation has…

Läs artikeln

BrightBid delivers 50% customer performance for Google PPC

By analyzing the Google search performance of a cohort of our customers over a 12-month period ending in Q1 2022, we found that they experienced an average 23% reduction in CPC and CPA metrics, compared to a 17% increase in line with the market due to Google CPC inflation. Factoring in the price inflation, we…

Läs artikeln

The Future of Search

A guide to introducing human-led AI and automation to Google Search Ads In it you will find: A guide to Google Paid Search and an overview of recent changes in the channel The key trends that are driving Google CPC and CPA costs upwards Some levers to pull to reduce costs and increase revenue from…

Läs artikeln