”Generativ AI är nyckeln till framgång inom marknadsföring och försäljning”

På BrightBid har vi sett hur tidiga användare av AI-teknologi har uppnått betydande fördelar och tillväxt inom sina marknadsandelar. Genom AI kan man bättre identifiera kvalitetsleads och öka tillväxten samtidigt som man ökar produktiviteten. Företag som implementerar dessa åtgärder har visat en årlig ökning av sin marknadsandel med minst 10 procent, vilket tydligt visar fördelarna som tidiga användare kan dra nytta av.

Genom att använda generativ AI har vi kunnat automatisera textförfattning, generera bilder och videor samt uppföljning. Vi tror starkt på att låta AI ta hand om uppgifter som maskiner är bra på, samtidigt som människor kan fokusera på det värdeskapande arbetet.

BrightBid, fungerar både som en leverantör och köpare av AI-lösningar. Vi arbetar med att maximera våra kunders avkastning på annonser genom att öka antalet kvalitativa webbplatsbesökare och generera potentiella högvärdesprospekt. Genom att bearbeta stora mängder kunddata i olika kombinationer kan vi hjälpa företag att effektivt expandera globalt och nå nya marknader utan att behöva investera i flera marknadsföringsteam.

 

Läs hela artikeln här

News

Top AI Tools for Marketing that we love: Part 2

BrightBid’s top picks for great AI tools for B2B marketing teams: Part 2 We picked the best tools for marketing and since then the pace of change has accelerated again. GPT4 launched on the 14th March 2023 and Google’s response, BARD on the 21st March 2023. So here’s a new list of amazing AI tools…

Läs artikeln

Level up your customer journey with AI

In today’s fast-paced digital world, customers expect personalised experiences that cater to their unique needs and preferences. Meeting these expectations is a daunting task for businesses, but with the help of artificial intelligence integrated into your marketing and customer experience processes, it is possible to level up your customer journey and deliver custom-tailored experiences to…

Läs artikeln

Top AI Tools for Marketing that we love

BrightBid’s top picks for great AI tools for B2B marketing teams: Part 1 Here at BrightBid we love using AI in marketing. We’ll pick top tools we know B2B marketing teams are loving and post them here on the blog. We believe that no human should do a machine’s job and AI and automation has…

Läs artikeln

BrightBid delivers 50% customer performance for Google PPC

By analyzing the Google search performance of a cohort of our customers over a 12-month period ending in Q1 2022, we found that they experienced an average 23% reduction in CPC and CPA metrics, compared to a 17% increase in line with the market due to Google CPC inflation. Factoring in the price inflation, we…

Läs artikeln

The Future of Search

A guide to introducing human-led AI and automation to Google Search Ads In it you will find: A guide to Google Paid Search and an overview of recent changes in the channel The key trends that are driving Google CPC and CPA costs upwards Some levers to pull to reduce costs and increase revenue from…

Läs artikeln

10 Ways AI and Automation Can Make Your PPC Campaign More Successful

AI and automation are powerful tools to help you achieve a competitive advantage in Google Search.   Here are 10 amazing things you can do with AI technology in PPC.   Did you know you can now use AI to optimize the structure of your Google account? setting your themes and keyword groups to reach…

Läs artikeln