Hur du använder automatisering och AI för leadgenerering

AI revolutionerar sättet företag arbetar, särskilt när det gäller att automatisera marknadsföringskanaler från leadgenerering till konvertering. AI för leadgenerering kan öka din omsättning och konverteringar avsevärt, samt optimera ROI (avkastning på investering). I det här blogginlägget ska vi utforska hur du kan utnyttja AI för att effektivisera och optimera din marknadsföringsfunnel för bättre resultat.

AI-verktyg för leadgenerering

AI-verktyg för leadgenerering är mjukvarulösningar som använder avancerade algoritmer och maskinlärningstekniker för att automatisera och optimera processen att identifiera och vårda potentiella kunder. Dessa verktyg kan analysera enorma mängder data från olika källor för att identifiera leads som har störst sannolikhet att konvertera till betalande kunder. Nedan följer verktyg för AI-driven leadgenerering som kan få din marknadsföringsfunnel att fungera som ett urverk.

AI-baserade generatorer för personanpassat innehåll

Företag kan använda AI för att analysera kunddata och beteende för att skapa ytterst personanpassat innehåll. Det innebär att de leads du genererar har större chans att känna igen sig i ditt budskap, vilket ökar konverteringsgraden.

AI-driven personalisering skräddarsyr innehållet till varje leads unika profil, vilket säkerställer att det berör dem på en personlig nivå. Oavsett om det handlar om en anpassad produktrekommendation, ett skräddarsytt e-postmeddelande eller en personlig landningssida, så fångar dessa skräddarsydda upplevelser uppmärksamhet och uppmuntrar till interaktion.

Här är fördelarna med att använda AI-genererat innehåll för att interagera med kunder.

 1. Ökat kundengagemang: När potentiella kunder möter innehåll som talar direkt till deras intressen, smärtpunkter och behov, är de mycket mer benägna att engagera sig med det. AI-driven personalisering skräddarsyr innehållet till varje leads unika profil, vilket säkerställer att det berör på en personlig nivå. Detta kan vara ett förslag på en produkt de kanske gillar, ett e-postmeddelande som bara är till dem eller en landningssida som bara är till dem. En sådan anpassning fångar människors uppmärksamhet och får dem att vilja konvertera.
 2. Bygga förtroende och trovärdighet: Personalisering visar att du förstår dina leads preferenser och behov. Det visar att du vet vad dina potentiella kunder gillar och vill ha. Detta gör att de litar på dig mer och känner att du förstår dem. När de ser att ditt innehåll matchar deras behov är det mer troligt att de tänker på ditt varumärke som en pålitlig plats att hitta information, saker att köpa eller tjänster att använda.
 3. Förbättrad relevans: Om du visar kunder saker de inte bryr sig om kanske de inte vill köpa från dig. AI kan föreslå produkter som kunder kommer att gilla baserat på vad de har gjort tidigare och vad de gör nu. Det innebär att kunderna kommer att se saker som de är intresserade av och som matchar var de befinner sig i köpprocessen. Till exempel kan någon som just håller på att lära sig om en produkt se blogginlägg som lär dem om den, medan någon som funderar på att köpa kan se jämförelser av olika produkter.
 4. Ökade konverteringsfrekvenser: Det ultimata målet med all försäljningstratt är att konvertera leads till kunder. Anpassat innehåll kan i hög grad förbättra chanserna för att detta ska hända. Genom att justera budskap och erbjudanden så att de passar varje persons preferenser och handlingar, ser AI till att potentiella kunder får rätt uppmuntran och detaljer när de behöver det. Detta hjälper till att öka antalet personer som blir kunder och påskyndar processen att gå igenom försäljningstratten.
 5. Datadrivna insikter: AI skapar personligt innehåll och analyserar data för att förbättra rekommendationer. Detta hjälper dig att förstå leadbeteende, preferenser och trender, så att du kan fatta välgrundade beslut. I takt med att du samlar in mer information om dina leads kan du justera din innehållsstrategi och optimera din försäljningstratt för ännu bättre resultat.
 6. Personalisering i flera kanaler: AI-personalisering kan användas på olika plattformar som webbplatser, e-post och sociala medier. Detta säkerställer att leads får en konsekvent och personlig upplevelse över alla touchpoints, vilket förstärker ditt varumärkes budskap och ökar chansen till konvertering.

Hur du implementerar AI-baserat personligt innehåll i din säljfunnel

För att använda AI-genererat personligt innehåll i din säljfunnel kan du följa dessa steg:

 1. Samla in kunddata: Detta inkluderar demografi, surfbeteende, köphistorik och engagemangsstatistik.
 2. Välj AI-drivna verktyg för marknadsföringsautomatisering: Välj verktyg specialiserade på personalisering och se till att de kan integreras med din CRM och andra marknadsföringsplattformar.
 3. Skapa detaljerade köparpersonas: Segmentera sedan din publik baserat på deras egenskaper och beteenden.
 4. Kartlägg ditt innehåll: Anpassa innehållstyper och budskap så att de matchar behoven och preferenserna hos dina leads längs varje steg i säljtratten.
 5. Kontinuerligt A/B-testa innehåll: Använd AI-drivet A/B-testande för att testa olika innehållsvarianter och göra justeringar i realtid för bästa resultat.
 6. Analysera regelbundet: Använd AI-analys och insikter för att utvärdera prestandan hos ditt personliga innehåll och optimera din innehållsstrategi samt säljfunnel.

Att lägga till AI-genererat personligt innehåll i din säljfunnels automatisering är ett smart drag som ökar konverteringsgraden för leads och förbättrar kundupplevelsen. Genom att tillhandahålla innehåll som adresserar de specifika behoven och intressena hos varje lead automatiserar du inte bara din tratt utan skapar också starka kundrelationer som kan leda till långsiktig framgång.

Prediktiv leadpoängsättning och leadkvalificering

AI kan hjälpa till att prioritera leads genom att använda prediktiv leadpoängsättning. Det innebär att AI-algoritmer tilldelar poäng till leads baserat på deras beteende, demografi och engagemang med ditt varumärke. Dessa poäng hjälper dina sälj- och marknadsföringsteam att identifiera de mest lovande leadsen. Genom att fokusera på leads med höga poäng kan du öka din konverteringsgrad och använda dina resurser mer effektivt.

 1. Ökad sälj effektivitet: Hjälper säljteamen att fokusera på leads som har störst chans att konvertera, vilket resulterar i högre konverteringsgrader och en kortare säljcykel.
 2. Förbättrad marknadsförings ROI: Genom att rikta relevanta budskap mot rätt leads med hjälp av personligt innehåll blir marknadsföringsinsatserna mer effektiva, vilket leder till bättre ROI.
 3. Bättre samordning mellan sälj och marknadsföring: Prediktiv leadpoängsättning överbryggar gapet mellan sälj- och marknadsföringsteam genom att ge en gemensam förståelse för vad som utgör en kvalificerad lead.
 4. Förbättrad kundupplevelse: Att engagera sig med leads baserat på deras preferenser och intressen ger en bättre kundupplevelse, vilket leder till starkare kundrelationer och varumärkeslojalitet.
 5. Datadrivet beslutsfattande: Prediktiv leadpoängsättning bygger på data och analyser, vilket gör det möjligt för företag att fatta mer välgrundade beslut och anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden.

Utmaningen med leadkvalificering och hur du kan övervinna den med AI

Effektiv leadkvalificering är en viktig aspekt av säljprocessen. Det innebär att utvärdera och klassificera leads baserat på deras potential att bli betalande kunder. Traditionellt har denna uppgift varit tidskrävande och sårbar för mänskliga fel.

Säljteam brukade investera en stor del av sin tid på att manuellt granska leads, fatta subjektiva beslut och prioritera dem baserat på ofullständig information. Som tur är har automatiserad leadkvalificering framträtt som en revolutionerande strategi som använder teknologi, data och maskininlärning för att förbättra effektiviteten, hastigheten och precisionen i denna process.

Fördelarna med automatiserad leadkvalificering

Verktyg för automatiserad leadkvalificering erbjuder flera fördelar som kan förbättra effektiviteten och tillförlitligheten i din kvalificeringsprocess. Bland fördelarna finns:

 1. Effektivitet: Verktyg för automatiserad leadkvalificering kan bearbeta en stor volym leads på en bråkdel av den tid det skulle ta en människa. Detta gör det möjligt för ditt säljteam att fokusera sina ansträngningar på att engagera sig med högkvalitativa prospekt, snarare än att sålla igenom en massa okvalificerade leads.

 2. Konsistens: Automation säkerställer att leads utvärderas med hjälp av en konsekvent uppsättning kriterier, vilket minimerar bias och säkerställer att alla leads behandlas rättvist. Detta ökar tillförlitligheten i din kvalificeringsprocess.

 3. Precision: Maskininlärningsalgoritmer kan analysera enorma mängder data för att bedöma en leads benägenhet att köpa. Detta går utöver grundläggande demografi och kan inkludera faktorer som onlinebeteende, engagemang med ditt innehåll och tidigare interaktioner med ditt varumärke.

 4. Skalbarhet: Automatiserad leadkvalificering skalar enkelt och anpassar sig till dina växande ansträngningar inom leadgenerering utan att öka din arbetsbelastning.

Hur automatiserad leadkvalificering fungerar

Automatiserad leadkvalificering börjar med datainsamling från olika källor, inklusive leadinformation, webbplatsbeteende, interaktioner med innehåll och andra relevanta datapunkter. Maskininlärningsalgoritmer analyserar sedan dessa data för att identifiera mönster och samband som indikerar en leads köpredovisning.

Baserat på denna analys tilldelas leads poäng som återspeglar deras sannolikhet att konvertera, vilket kan anpassas för att stämma överens med dina specifika säljkriterier och mål.

Leads segmenteras sedan i kategorier baserat på deras poäng, till exempel ”heta leads” för de som är redo att köpa, ”varma leads” för de som behöver ytterligare bearbetning och ”kalla leads” för de som troligen inte kommer att konvertera inom en snar framtid.

Automatiska åtgärder kan sedan utlösas baserat på leadens poäng och kategori, till exempel att skicka ”heta leads” direkt till ditt säljteam för omedelbar uppföljning, eller att förse ”varma leads” med riktade bearbetningsmejl eller innehåll.

Hur du implementerar automatiserad leadkvalificering

För att använda automatiserad leadkvalificering, följ dessa steg:

 1. Välj rätt verktyg: Välj en plattform eller programvara som fungerar bra för ditt företag och som kan kopplas till ditt nuvarande CRM-system.
 2. Definiera dina poängkriterier: Bestäm vilka faktorer som avgör en leads poäng, till exempel hur de interagerar med ditt innehåll, deras demografi och tidigare köp.
 3. Utbilda och optimera: Lär ditt team hur de ska använda leadkvalificeringsprocessen och förbättra den baserat på feedback och resultat.
 4. Övervaka och justera: Håll koll på hur bra ditt leadkvalificeringssystem fungerar och ändra det vid behov för att få de bästa leadsen.

Automatiserad leadkvalificering är ett utmärkt sätt att förbättra din säljfunnel. Genom att använda teknik och dataanalys kan du snabbt och enkelt hitta de bästa leadsen. Detta innebär att ditt säljteam kan fokusera på de leads som har störst chans att konvertera. Automatiserad leadkvalificering är nyckeln till säl succé i dagens värld.

Chatbots och virtuella assistenter

Chatbots och virtuella assistenter som använder AI är väldigt hjälpsamma för att hitta nya kunder. Här är hur de kan göra skillnad för e-handelsföretag.

 1. Fullfjädrad kommunikation med kunder: De kan prata med besökare på webbplatsen, svara på vanliga frågor och samla in kontaktuppgifter.
 2. Alltid tillgängliga: De arbetar dygnet runt, så de kan hjälpa människor direkt.
 3. Driver konverteringar: Chatbots kan starta konversationer och hjälpa människor att lära sig om produkter eller tjänster, vilket kan leda till mer försäljning.
 4. Fångar upp leads: De kan initiera dialoger och lotsa besökare genom de inledande faserna av säljtratten och fånga upp värdefulla leads som annars kanske hade gått obemärkt förbi.

Automatiserade e-postkampanjer

AI kan analysera användarbeteende och skicka automatiserade, personliga e-postmeddelanden vid rätt tidpunkt för att vårda leads med relevant innehåll. Automatiserade e-postkampanjer hjälper till att guida potentiella kunder genom säljprocessen genom att skicka dem rätt information vid rätt tidpunkt. Så här fungerar det:

 1. Välkomstmejl: När någon registrerar sig för din e-postlista eller interagerar med ditt varumärke för första gången, skicka ett vänligt välkomstmejl för att presentera dem för ditt varumärke.
 2. Utbildande innehåll: När potentiella kunder visar intresse för dina produkter eller tjänster, skicka dem användbar information som blogginlägg, whitepapers eller fallstudier för att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut.
 3. Personliga rekommendationer: Använd data om potentiella kunder för att skicka dem personliga produktrekommendationer som överensstämmer med deras intressen och hanterar eventuella frågor de kan ha.
 4. Påminnelser om övergivna varukorgar: Om någon lägger till artiklar i sin varukorg men inte slutför köpet, skicka dem ett påminnelsemejl med incitament som rabatter eller gratis frakt för att uppmuntra dem att köpa.
 5. Uppföljningar efter köp: När någon har gjort ett köp, skicka dem ett tackmejl och erbjud support eller föreslå relaterade produkter eller tjänster.
 6. Återengagemangskampanjer: För potentiella kunder som inte har interagerat med dina e-postmeddelanden på ett tag, skicka dem återengagemangse-postmeddelanden för att väcka deras intresse igen.

Fördelarna med automatiserade e-postkampanjer för att generera och vårda leads

 1. Konsistens: Automatiserade e-postmeddelanden säkerställer att leads får ett konsekvent flöde av kommunikation, vilket vårdar relationen över tid.
 2. Personalisering: Genom att använda data och segmentering kan du personalisera automatiserade e-postmeddelanden så att de resonerar med varje leads unika preferenser och beteenden.
 3. Effektivitet: När de väl är konfigurerade kräver automatiserade e-postkampanjer minimal manuell hantering, vilket sparar tid och resurser.
 4. Skalbarhet: Dessa kampanjer kan skalas för att rymma en växande e-postlista utan att öka arbetsbelastningen exponentiellt.
 5. Datadriven insikt: Verktyg för automatiserade e-postmeddelanden ger värdefulla insikter om öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsfrekvens, vilket gör att du kontinuerligt kan förfina din strategi.

Automatiserade e-postkampanjer kan hjälpa din säljstrategi. De skickar rätt innehåll till leads vid rätt tidpunkt, vilket kan bygga förtroende och hjälpa dem att konvertera. Om de görs på rätt sätt kan dessa kampanjer förbättra engagemangs- och konverteringsfrekvensen samt hålla kunderna lojala. Personalisering och timing är viktigt, så att lära sig att använda automatiserade e-postkampanjer kan hjälpa ditt företag att lyckas.

A/B-testning med AI för leadgenerering

Rollen av A/B-testning med AI i försäljningstratten.

A/B-testning har revolutionerats av artificiell intelligens (AI) som automatiserar och optimerar processen på flera sätt:

 1. Snabbare testning: AI-algoritmer kan analysera data blixtsnabbt, vilket möjliggör snabba A/B-testcykler. Det innebär att du kan samla in insikter och göra justeringar i nära realtid, vilket säkerställer att din säljfunnel alltid är finjusterad.

 2. Personalisering: AI kan segmentera din publik till mikrosegment baserat på olika kriterier, allt från demografi till beteende. Denna segmenteringsnivå möjliggör hyperpersonaliserade A/B-tester, vilket säkerställer att varje användare ser den mest relevanta varianten.

 3. Prediktiv analys: AI kan förutspå vilka varianter som troligen presterar bäst baserat på historiska data. Detta hjälper till att prioritera A/B-tester och minskar behovet av långa testperioder.

 4. Multivariat testning: Medan traditionell A/B-testning jämför två varianter kan AI hantera multivariat testning med flera varianter. Detta möjliggör mer komplexa experiment och en djupare förståelse för användarpreferenser.

Förenkla din leadgenerering med AI

Hur man använder A/B-testning i varje steg av säljtratten

Låt oss dyka in i hur A/B-testning med AI kan appliceras på varje steg i säljtratten, från leadgenerering till konvertering:

 1. Leadgenerering: A/B-testa landningssidor: Experimentera med olika landningssidesdesigner, texter och CTA:er (call to action) för att optimera leadgenerering. AI kan snabbt analysera användarsvar och rekommendera de bäst presterande varianterna.
 2. A/B-testa annonsmaterial: Testa olika annonsmaterial, rubriker och bilder för att driva mer trafik till dina landningssidor. AI kan identifiera vilka kombinationer som resonerar mest med din målgrupp.
 3. Lead nurturing (vårdande leads): A/B-tester för e-postmarknadsföring: Förfina dina e-postmarknadsföringskampanjer genom att testa ämnesrader, innehåll, bilder och sändningstider. AI kan hjälpa dig att hitta det budskap som vårdar leads mest effektivt.
 4. Dynamiskt webbplatsinnehåll: Implementera AI-driven personalisering för att A/B-testa webbplatsinnehåll för varje användare. Visa innehållsvarianter dynamiskt baserat på användarens preferenser och beteende för att förbättra engagemang och konverteringar.
 5. Konvertering: A/B-testa produktsidor: För e-handelsföretag kan testning av produktsidors layout, beskrivningar och bilder påverka konverteringsfrekvensen avsevärt. AI kan identifiera vilka produktsidesvarianter som driver mest försäljning.
 6. Optimering av kassaprocessen: Experimentera med olika kassaflöden och betalningsalternativ för att minska antalet övergivna varukorgar. AI kan ge insikter i den optimala kassaupplevelsen.
 7. Chatbotkonversationer: Om du använder chatbots för kundsupport eller försäljning, A/B-testa chatbotskript och interaktioner för att maximera konvertering och kundnöjdhet.

Hur du implementerar automatiserad A/B-testning för leadgenerering

För att effektivt utnyttja A/B-testning med AI i din säljfunnel:

 1. Välj rätt AI-verktyg: Välj A/B-testnings- och AI-verktyg som fungerar bra med dina nuvarande system och som uppfyller dina specifika behov.
 2. Set clear goals: Decide what you want to achieve with your tests, like improving click-through rates, lead quality, or conversion rates. This helps you measure the right things. 
 3. Divide your audience: Use AI to group your audience based on their behavior and characteristics. This makes it easier to test things on specific groups. 
 4. Do controlled tests: Make sure you have a group that doesn’t get any changes. This helps you compare the different versions accurately. 
 5. Analyze and improve: Use AI-powered analytics to understand the results and make decisions based on data. Keep testing and improving based on what you learn.

A/B-testning med AI är en dynamisk strategi som ger företag möjlighet att kontinuerligt optimera sin säljfunnel, från leadgenerering till konvertering. Genom att utnyttja AI:s hastighet, personalisering och prediktiva förmågor kan du låsa upp värdefulla insikter som leder till högre engagemang, fler konverteringar och i slutändan ökade intäkter. Var agil, anamka AI-driven A/B-testning och se hur din säljfunnel blir en välsmord konverteringsmaskin i den ständigt konkurrensutsatta världen inom digital marknadsföring.

Implementering av AI i annonsoptimering och remarketing i hela din säljfunnel

AI kan identifiera leads som har visat intresse men inte konverterat och retarget dem med relevanta annonser eller erbjudanden, vilket ger dem en ny möjlighet att konvertera.

Optimering av annonskampanjer med AI

AI-algoritmer kan analysera enorma mängder data, vilket hjälper företag att optimera sina annonskampanjer för bättre prestanda i varje steg av säljtratten:

 • Målgruppsinriktning: AI-drivna verktyg kan identifiera värdefulla målgruppssegment baserat på historiska data, demografi, beteende och intressen, vilket säkerställer att annonser visas för de mest relevanta potentiella kunderna.
 • Annonsmaterial: AI-drivna verktyg kan ge insikter om vilken typ av annonsmaterial som resonerar mest med specifika målgrupper, vilket leder till högre engagemangs- och konverteringsfrekvenser.
 • A/B-testning: AI kan automatisera A/B-testning, snabbt identifiera de bäst presterande annonsvariationerna och omfördela budgeten i enlighet därmed.
 • Budgetfördelning: AI-algoritmer kan dynamiskt fördela annonsbudgeten över olika plattformar och kampanjer, vilket säkerställer den mest kostnadseffektiva användningen av resurser.

Skapa personligt innehåll för annonser med AI

AI-driven personalisering kan hjälpa företag att skräddarsy innehåll och erbjudanden till enskilda prospekts preferenser, vilket ökar deras engagemang och sannolikhet att konvertera:

 • Produktrekommendationer: AI kan analysera användarbeteende och rekommendera produkter eller tjänster baserat på surf- och köphistorik.
 • Dynamiskt innehåll: AI kan skapa dynamiskt innehåll som anpassar sig till varje besökares profil och visar dem den mest relevanta informationen eller produkterna.
 • E-postmarknadsföring: AI kan optimera e-postkampanjer genom att skicka personliga meddelanden och erbjudanden vid rätt tidpunkt, vilket ökar öppningsfrekvensen och klickfrekvensen.

Användning av AI-baserad retargeting i annonsering

Retargeting är en viktig strategi för att återuppta kontakten med potentiella kunder som har visat intresse men inte konverterat. AI-baserad retargeting kan vara mycket effektivt:

 • Prediktiv analys: AI kan förutspå vilka leads som har störst sannolikhet att konvertera och prioritera retargeting-insatser därefter.
 • Kontroll av annonsfrekvens: AI kan reglera frekvensen av retargeting-annonser för att undvika att överväldiga potentiella kunder och orsaka annonsutmattning.
 • Annonssekvensering: AI kan skapa anpassade sekvenser av retargeting-annonser som guidar potentiella kunder genom säljtratten och bemöter invändningar eller farhågor.

Hur man implementerar AI för leadgenerering i din marknadsföringsfunnel

Nu när vi har sett de potentiella fördelarna med AI i varje steg av marknadsföringsfunneln är det dags att diskutera hur man implementerar den effektivt.

 1. Datasamling och integrering: Börja med att samla in och integrera dina kunddata från olika källor. AI förlitar sig på data, så ju mer information du har, desto bättre blir förutsägelserna och rekommendationerna.
 2. Välj rätt AI-verktyg: Det finns många AI-drivna marknadsföringsverktyg tillgängliga. Välj de som bäst överensstämmer med dina mål och som integreras sömlöst med din befintliga teknikstack.
 3. Definiera mål och mätvärden: Definiera tydligt dina marknadsföringsmål och de mätvärden du ska använda för att mäta framgång. AI kan ge värdefulla insikter, men du behöver veta vad du siktar på.
 4. Utbilda ditt team: Se till att ditt marknadsföringsteam förstår hur man använder AI-verktyg på ett effektivt sätt. Utbildning är avgörande för att utnyttja den fulla potentialen för AI i dina marknadsföringsinsatser.
 5. Övervaka och optimera: Övervaka regelbundet dina AI-drivna marknadsföringskampanjer och gör justeringar vid behov. AI kan lära sig och förbättras över tid, så fortlöpande optimering är viktigt.
7 AI-verktyg för leadgenerering

Verkligt fall av implementering av AI för leadgenerering

Hur BrightBid revolutionerade OnSecuritys leadgenerering och sänkte kostnaderna 

OnSecurity, a UK-based SaaS powerhouse specializing in IT security services like Pen Testing, Vulnerability Scanning, and Threat Intelligence, caters primarily to IT managers, security experts, and CTOs in the UK and US markets. As a bootstrapped enterprise, they’re laser-focused on optimizing their sales and marketing efforts for maximum ROI. Their primary goal: boosting lead quantity and quality from Google Paid Search before scaling their spending.

BrightBid blev katalysatorn bakom en revolutionerande förändring av OnSecuritys leadgenereringsstrategi. Inom bara en månad efter samarbetet med BrightBid var resultaten häpnadsväckande: en 80-procentig minskning av kostnaden per lead (CPL) samtidigt som leadvolymen ökade. Effekten var omedelbar och odiskutabel. 

Feedbacken från OnSecuritys säljteam talade sitt tydliga språk. De lovordade den förbättrade kvaliteten på leads som genererats från kampanjerna med betald sökning. Detta godkännande banade väg för en häpnadsväckande utveckling: inom bara två månader efter samarbetet tredubblade OnSecurity sina utgifter för betald sökning.

Om projektet

OnSecuritys strategi för B2B SaaS är en balanserad mix av inbound marketing, outbound sales och upselling/cross-selling. Deras huvudfokus låg på att driva in nya intäkter genom gratis tester och registreringar till låg kostnad. Efter en ihärdig strävan att förbättra webbplatsens konverteringsfrekvens och fördubbla konverteringen av besökare till kunder var de nu redo att skala upp sina marknadsföringsutgifter.

Deras tidigare digitala byrå hade haft svårt att navigera i det hårt konkurrensutsatta landskapet, särskilt inom området för pen-testningsnyckelord på Google, vilket ledde till höga kostnader per lead och dålig avsikt från leadsen.

Vad vi åstadkom

BrightBids insatser påbörjades med en omfattande analys av OnSecuritys Google Ads-konto och marknadsdynamiken. Detta följdes av en skräddarsydd omstrukturering av kontot för att underlätta optimering med AI, vilket innefattade:

 1. Väl genomtänkt omstrukturering av annonsgrupper baserat på nära besläktade sökord.
 2. Noggranna justeringar av matchtyper över kampanjer för att eliminera konkurrens mellan sökord.
 3. Användning av BrightBids sökordsgenerator för att skapa högprioriterade kampanjer.

Tiden var viktig för OnSecurity, så vi skyndade på processen genom att:

 1. Etablera en pipeline med sekundära konverteringsåtgärder för att stärka maskininlärningen samtidigt som data om leads samlades in.
 2. Testa olika budstrategier inom vår budmotor, eftersom vi inte hade historiska data att utgå ifrån.

När leads började strömma in via de omarbetade kampanjerna fortsatte vi att finslipa för att öka volymen och kvaliteten på leadsen:

 1. Noggrann förfining av annonstexter och annonstillägg för att anpassa dem till den nya kampanjsegmenteringen.
 2. Exakt redigering av geografisk inriktning för den amerikanska marknaden, med fokus på regioner med mer gynnsamma tidszoner för potentiella kunder.
 3. Strategiska uppdateringar av budstrategier för att prioritera användare med högre värde.

Medan våra ansträngningar har lett OnSecurity till anmärkningsvärd framgång anser vi att detta bara är början. Vår strävan efter kontinuerlig testning och optimering är orubblig. Nästa milstolpe på vår resa innebär att integrera OnSecuritys CRM-system i vår budmotor – ett avgörande steg för att förbättra budgivningen baserat på stängda leads, en kritisk aspekt med tanke på de långa säljcyklerna på över 90 dagar. BrightBid och OnSecuritys partnerskap handlar inte bara om att nå milstolpar; det handlar om att uppnå excellens inom leadgenerering, ett optimerat steg i taget.

Slutsats

Att använda AI i din säljfunnel kan förbättra dina marknadsföringsinsatser. AI kan personanpassa innehåll, förutspå kundbeteende och automatisera uppgifter. Detta hjälper marknadsförare att arbeta smartare och uppnå bättre resultat. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste framstegen och bästa praxis inom AI-teknik för att vara konkurrenskraftig inom digital marknadsföring. Att anamma AI kan göra din säljfunnel mer effektiv och ändamålsenlig.

Optimera din leadgenerering med AI

Blog

how to find google shopping keywords” />

5 Ways on How to Find Google Shopping Keywords

Let’s explore the details of keyword research and optimization that can help boost your Google Shopping campaigns and turn potential customers into actual buyers.

Read blog
what are keyword match types ” />

Understanding Keyword Match Types in 2024

Knowing the ins and outs of keyword match types and how to use them wisely is crucial. Let’s see how they can help you improve your PPC strategies.

Read blog
How to Measure Regular and Shopping Campaigns ROAS” />

A Good ROAS for Google Ads: Measuring Regular and Shopping Campaigns

Within the Google Ads ecosystem, improving ROAS can dramatically boost a brand’s performance. But it’s important to note that it differs significantly when we look at Google Shopping Ads specifically.

Read blog
10 ai market research tools ” />

10 AI Market Research Tools to Try Out

Let’s look at the ten AI market research tools that help companies like yours view their markets, customers, and competitors.

Read blog
” />

AI för digital marknadsföring: Den ultimata guiden

Världen av digital annonsering och marknadsföring genomgår en revolution, och i spetsen för denna förändring är artificiell intelligens (AI). AI förändrar hur vi riktar in oss på målgrupper, anpassar annonsupplevelser och optimerar kampanjer för maximal effekt. Den här guiden kommer att fördjupa sig i den spännande världen av AI för digital marknadsföring och annonsering, utforska…

Read blog
exclude brand search in pmax ” />

Hur man hanterar varumärkestrafik i Performance Max

Med Performance Max (PMax) kan annonsörer nå målgrupper över Googles sökning, shopping, display, YouTube, Gmail, Discover, kartor och mer med hjälp av Googles automatisering. Denna automatisering utnyttjar maskininlärning för att automatiskt leverera annonser baserade på dina konverteringsmål. Det innebär att du potentiellt kan nå högvärdeskunder som du annars kan missa med manuell målgruppsinriktning. Men det…

Read blog