Hva er Kunstig Intelligens?

ai
AI

Teknikken utvikles utrolig fort, det påvirker oss både i privatlivet og i vårt arbeidsliv. AI (Artificial Intelligence/Kunstig Intelligens) brukes i dag i mange ulike områder, faktum er at majoriteten av det norske folket bruker AI daglig uten å tenke på det.

AI i hverdagen vår

Det å jobbe med AI blir mer vanlig blant mange bedrifter i ulike bransjer. Mange har sett de store fordelene med AI og har utviklet tjenester som baserer seg på AI-teknikk. Men det er ikke alltid helt opplagt for alle hva AI egentlig er.

Så hva er egentlig AI?

AI (Artificial Intelligence/Kunstig Intelligens) er en intelligent maskin som har som formål å jobbe selvstendig. Maskinen gjennomgår en innlæringsperiode hvor den overvåker og analyserer sine omgivelser. Av de store mengdene med data som analyseres av maskinen trekker den ut innsikt og lærer seg hvordan dataen skal bearbeides. En intelligent maskin trenger aldri nøyaktige instruksjoner på hva den skal gjøre, men den er i stedet programmert til å selv forstå ulike situasjoner eller problem og deretter løse problemene.

Hvor benyttes AI?

AI brukes i mange ulike områder og yrker. Når vi gjør et søk i en søkemotor så bruker vi AI, Siri i din iPhone bruker AI for å forstå hva du sier og kunne gi deg en respons på det. Selvkjørende biler bruker AI for å oppdage hindringer og kunne kjøre trygt.
Bortsett fra at vi bruker AI daglig i vårt privatliv så brukes AI flittig i forskjellige yrker, for eksempel bruker banker det for å forutsi valutakurser og revisorer bruker den intelligente maskinen for å analysere sine kunders bokføringer.
Kunstig Intelligens er altså allerede en del av vår hverdag og brukes i mange ulike tilfeller av mange ulike personer rundt omkring i verden.

Hva er fordelene med AI?

Fordelene er mange, under har vi listet noen av de store fordelene vi ser med AI:

  • Arbeidsoppgaver effektiviseres. En AI-maskin kan selv håndtere en del av de dagligdagse arbeidsoppgavene mange sitter med i dag, for eksempel oppgaver som kundeservice. Takket være AI kan mennesket i stedet bruke tid på andre oppgaver.
  • En mer personlig opplevelse. De store mengdene med data som AI-motoren bearbeider gjør at den har god forståelse for hva enhver bruker ønsker, noe som igjen sørger for bedre brukeropplevelser.
  • Oppgaver automatiseres og vi mennesker sparer derfor masse tid.

Fremtidsblikk

I Brightbid ser vi store fordeler med AI, ikke bare forenkler det vår hverdag privat, men det effektiviserer mange yrker. Vi ser derfor at flere og flere kommer til å se de store fordelene med AI og fortsette å utvikle det vi bruker AI til i dag.

Del innlegget
BrightBid

»Sailing the tech seas from the Nordics to the UK in true Viking style»

BrightBid

«Marketing and sales soar with Generative AI»

BrightBid

»Microsoft launches ads on ChatGPT-powered Bing search»