Hva er Kunstig Intelligens?

Teknikken utvikles utrolig fort, det påvirker oss både i privatlivet og i vårt arbeidsliv. AI (Artificial Intelligence/Kunstig Intelligens) brukes i dag i mange ulike områder, faktum er at majoriteten av det norske folket bruker AI daglig uten å tenke på det.

AI i hverdagen vår

Det å jobbe med AI blir mer vanlig blant mange bedrifter i ulike bransjer. Mange har sett de store fordelene med AI og har utviklet tjenester som baserer seg på AI-teknikk. Men det er ikke alltid helt opplagt for alle hva AI egentlig er.

Så hva er egentlig AI?

AI (Artificial Intelligence/Kunstig Intelligens) er en intelligent maskin som har som formål å jobbe selvstendig. Maskinen gjennomgår en innlæringsperiode hvor den overvåker og analyserer sine omgivelser. Av de store mengdene med data som analyseres av maskinen trekker den ut innsikt og lærer seg hvordan dataen skal bearbeides. En intelligent maskin trenger aldri nøyaktige instruksjoner på hva den skal gjøre, men den er i stedet programmert til å selv forstå ulike situasjoner eller problem og deretter løse problemene.

Hvor benyttes AI?

AI brukes i mange ulike områder og yrker. Når vi gjør et søk i en søkemotor så bruker vi AI, Siri i din iPhone bruker AI for å forstå hva du sier og kunne gi deg en respons på det. Selvkjørende biler bruker AI for å oppdage hindringer og kunne kjøre trygt.
Bortsett fra at vi bruker AI daglig i vårt privatliv så brukes AI flittig i forskjellige yrker, for eksempel bruker banker det for å forutsi valutakurser og revisorer bruker den intelligente maskinen for å analysere sine kunders bokføringer.
Kunstig Intelligens er altså allerede en del av vår hverdag og brukes i mange ulike tilfeller av mange ulike personer rundt omkring i verden.

Hva er fordelene med AI?

Fordelene er mange, under har vi listet noen av de store fordelene vi ser med AI:

  • Arbeidsoppgaver effektiviseres. En AI-maskin kan selv håndtere en del av de dagligdagse arbeidsoppgavene mange sitter med i dag, for eksempel oppgaver som kundeservice. Takket være AI kan mennesket i stedet bruke tid på andre oppgaver.
  • En mer personlig opplevelse. De store mengdene med data som AI-motoren bearbeider gjør at den har god forståelse for hva enhver bruker ønsker, noe som igjen sørger for bedre brukeropplevelser.
  • Oppgaver automatiseres og vi mennesker sparer derfor masse tid.

Fremtidsblikk

I Brightbid ser vi store fordeler med AI, ikke bare forenkler det vår hverdag privat, men det effektiviserer mange yrker. Vi ser derfor at flere og flere kommer til å se de store fordelene med AI og fortsette å utvikle det vi bruker AI til i dag.

News

Top AI Tools for Marketing that we love: Part 2

BrightBid’s top picks for great AI tools for B2B marketing teams: Part 2 We picked the best tools for marketing and since then the pace of change has accelerated again. GPT4 launched on the 14th March 2023 and Google’s response, BARD on the 21st March 2023. So here’s a new list of amazing AI tools…

Les artikkelen

Level up your customer journey with AI

In today’s fast-paced digital world, customers expect personalised experiences that cater to their unique needs and preferences. Meeting these expectations is a daunting task for businesses, but with the help of artificial intelligence integrated into your marketing and customer experience processes, it is possible to level up your customer journey and deliver custom-tailored experiences to…

Les artikkelen

Top AI Tools for Marketing that we love

BrightBid’s top picks for great AI tools for B2B marketing teams: Part 1 Here at BrightBid we love using AI in marketing. We’ll pick top tools we know B2B marketing teams are loving and post them here on the blog. We believe that no human should do a machine’s job and AI and automation has…

Les artikkelen

Using Artificial Intelligence and Machine Learning for Google Bid Optimisation

Using Artificial Intelligence and Machine Learning in Digital Marketing: BrightBid’s AI & ML models explained for Google Bid Optimisation Did you know that there are63,000 search queries a second? And of the 97% of the global population who search for information on the internet, 61% use Google every day. Google is a vital marketing tool…

Les artikkelen

»BrightBid og kunde delte AI-historie: – De lovet oss 20 prosent oppgang første uka»

Den 19. januar inntok vi scenen på TechMarketings arrangement i Oslo sammen med Watchcom hvor vi delta deres suksesshistorie. Watchcom valgte en ny strategi for deres Google-annonsering og inngikk et samarbeid med BrightBid. BrightBid lovte en merkbar økning i antall konverteringer, og dette var grunnen til at de valgte å ta steget inn i den…

Les artikkelen

BrightBid delivers 50% customer performance for Google PPC

By analyzing the Google search performance of a cohort of our customers over a 12-month period ending in Q1 2022, we found that they experienced an average 23% reduction in CPC and CPA metrics, compared to a 17% increase in line with the market due to Google CPC inflation. Factoring in the price inflation, we…

Les artikkelen