Personvernerklaering

1. Generelt

Denne personvernerklæring beskriver hvordan BrightBid AB, org. nr 559250-7957, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, e-mail: gustav@edmondo.se, samler inn, bruker, skiller ut og lagrer dine personopplysninger

Personvernerklæringen gjelder når BrightBid AB inngår avtale med kunden som kjøper tjenester av BrightBid AB. Personvernerklæringen gjelder også for besøkende på BrightBid ABs nettside. Vi ønsker med denne Personvernerklæring å vise hvordan vi forsikrer at dine personopplysninger behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personopplysningsansvar

2.1 BrightBid AB som Personopplysningsansvarlig

BrightBid AB er personopplysningsansvarlig for behandling av dine personopplysninger som kunde eller besøkende til vår nettside og er ansvarlig for at slik behandling foregår i tråd med gjeldende lovgivning.

2.2 BrightBid AB som Personopplysningsassistent

BrightBid ABs kunder er personopplysningsansvarlige for personopplysninger de samler inn av sine kunder. Deles disse personopplysninger med BrightBid AB agerer BrightBid ABs personopplysningsassistent. Dette skjer f.eks. når BrightBid AB får tilgang til personopplysninger i e-handelssystem og database.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

For at du skal kunne besøke vår nettside og få en så god opplevelse som mulig, få e-post eller inngå avtale med oss må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.

BrightBid AB samler inn og behandler personopplysninger om deg når du besøker vår nettside, inngår avtale med oss, eller når du kontaktar oss via telefon, e-post eller kontaktskjema.

Informasjonen som samles inn fra deg ved kjøp av våre tjenester, eller ved begjært informasjon om våre tjenester, kreves for at du skal kunne inngå avtale med BrightBid AB og for at BrightBid AB skal kunne yte sine tjenester.

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

4.1 For deg som er kunde av BrightBid AB

De personopplysninger BrightBid AB samler inn og behandler om deg som kunde som gjennomfører kjøp av våre tjenester er:

Navn Organisasjonsnummer Adresse & Fakturaopplysninger Telefonnummer E-postadresse.

4.2 For deg som er besøkende på vår nettside

De personopplysninger som BrightBid AB kan samle inn og behandle om deg som besøkende på vår nettside er:

Navn Telefonnummer og/eller e-postadresse IP-adresse og informasjon om din bruk av BrightBid ABs nettside via anonymisert innsamling til analyseverktøy.

Vi bruker Hotjar, en analyseverktøy-tjeneste fra Hotjar Ltd, for å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker vår nettside. Hotjar samler inn data om besøkendes atferd og interaksjoner på vår nettside, inkludert muspekerens bevegelser, klikk, rulling og skjermaktivitet. Informasjonen som samles inn brukes for å forbedre brukeropplevelsen på vår nettside og for å optimalisere vår nettsidedesign. Hotjar bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å samle inn denne dataen. Ved å bruke vår nettside samtykker du til vår bruk av Hotjar og informasjonskapsler. Du kan velge å blokkere informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din.

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

5.1 For deg som er kunde av BrightBid AB

BrightBid AB behandler dine personopplysninger for ulike sluttmål. Hovedsaklig behandler BrightBid AB dine personopplysninger med hensikt av å:

Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, eksempelvis gjennomføringen av avtalen mellom partene, fakturering og levering av våre tjenester og support. Muliggjøre generell kundebehandling og kundeservice, som for å besvare spørsmål og rette uriktige opplysninger. Levere informasjon og korrekt markedsføring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon angående BrightBid ABs og utvalgte samarbeidspartneres tjenester. Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev, samt på nettsiden eller i sosiale medier. Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner.

6. Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger

BrightBid AB baserer behandlingen av dine personopplysninger på et antall juridiske grunnlag. Disse beskrives i dette avsnittet.

Vi behandler blant annet dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalet med deg som kunde, som det å kunne kontakte deg for gjennomgang av våre tjenester som vi utfører på oppdrag av deg. Overfor deg som besøkende av vår nettside, som ditt oppførsel på vår nettside, dine handlinger med BrightBid AB, samt din interesse av våre tilbud og produkter for å kunne oppfylle vår forpliktelse om å gi deg personlige tilbud.

I visse tilfeller kan BrightBid AB ha en rettslig forpliktelse om å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel ved behandling av personopplysninger som vi trenger for å kunne oppfylle bokføringslovens krav.

7. Sammenstilling av vår behandling av personopplysninger

For å levere, administrere og utvikle våre tjenester samt gi support og oppfølging har vi rettslig grunnlag vedrørende fullføring av kjøpsavtale (salgsvilkår). Her er kategorier av personopplysninger navn, telefonnummer og e-postadresse. Lagringstiden gjelder i to år etter at du sist var aktiv kunde av BrightBid AB.

For å sikre at lovkrav overholde, som for eksempel bokføringsloven, er BrightBid ABs juridiske grunnlag en juridisk forpliktelse. Kategorier av personopplysninger er navn og organisasjonsnummer og adresse (inklusive faktureringsadresse). Vi lagrer opplysningene så lenge vi er forpliktet å lagre opplysningene i samsvar med gjeldende lov.

8. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Dine personopplysninger lagres kun så lenge som det skulle finnes et behov for å lagre de for å kunne oppfylle de sluttmål som opplysningene ble samlet inn for i samsvar med denne Personvernerklæring. BrightBid AB kan lagre opplysningene lenger hvis det trengs for å overholde lovkrav eller for å ivareta BrightBid ABs juridiske interesser, for eksempel hvis det pågår en juridisk prosess.

BrightBid AB lagrer personopplysninger om kunder i maksimalt 24 måneder etter du sist var aktiv kunde av BrightBid AB.

BrightBid AB lagrer opplysninger om besøkende hos BrightBid ABs nettside frem til du begjærer å få dine personopplysningene slettet.

9. Hvem leverer vi personopplysningene til?

BrightBid AB kommer til å oppgi dine opplysninger til tredjepart, som for eksempel til BrightBid ABs markedsføringspartnere og leverandører av tjenester for kredittopplysning.

Tredjeparten som BrightBid AB oppgir informasjon til eller på annen måte gir informasjon om en kunde eller besøkende til BrightBid ABs nettside får kun bruke informasjonen for å selge og markedsføre BrightBid ABs tjenester og produkter eller for å levere tjenester med tilknytning til BrightBid ABs avtale med deg som kunde eller besøkende på vår nettside.

Personopplysninger oppgis av BrightBid AB hvis det er nødvendig for å følge gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta BrightBid ABs juridiske interesser eller for å oppdage, forebygge eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

BrightBid AB kommer til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, hvis noen av BrightBid ABs leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS, kommer BrightBid AB til å iverksette tiltak for å forsikre at personopplysningene forblir beskyttet og også iverksette nødvendige tiltak for å på lovlig vis overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

BrightBid AB kommer ikke til å selge dine personopplysninger til en tredjepart hvis vi ikke har din tillatelse til det.

10. Endring av Personvernerklæringen

BrightBid AB har rett til å endre Personvernerklæringen og vi kommer til å varsle deg i rimelig tid når endringer vil skje.

11. Beskyttelse av dine personopplysninger

Vi ønsker at du skal kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi har iverksatt og innført sikkerhetstiltak som trengs for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring eller sletting.

12. Dina rättigheter

BrightBid AB er ansvarlig for at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

BrightBid AB vil etter din forespørsel eller på eget initiativ rette, avidentifisere, slette, tilføre opplysninger som oppdages å være uriktige, ufullstendige eller misvisende.

Du har rett til å begjære:

Tilgang til dine personopplysninger. Dette innebærer at du har rett til å be om et utdrag fra registeret for behandlingen som vi utfører i forbindelse med dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av personopplysninger som behandles. Du har rett til å motta et kostnadsfritt utdrag fra registeret som viser hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålene med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene har blitt eller vil bli oppgitt til. Du har også rett til å motta informasjon i utdraget fra registeret om hvor informasjonen er hentet fra hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra deg. Du har også rett til å motta informasjon i utdraget fra registeret om dine øvrige rettigheter angitt i dette punktet. Rettelse av dine personopplysninger. Etter begjæring fra deg vil vi korrigere uriktig eller ufullstendig informasjon vi behandler om deg så snart som mulig. Sletting av dine personopplysninger. Dette innebærer at du har rett at å begjære at dine personopplysninger slettes hvis de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. Imidlertid kan det finnes lovkrav om at vi ikke umiddelbart skal slette dine personopplysninger i for eksempel bokførings- og skattelovgivning. Vi kommer da til å avslutte behandlingen som er gjort for andre formål enn det å overholde loven. Begrensning av behandling. Dette innebærer at dine personopplysninger markeres slik at de kun får behandles for visse begrensede formål. Du kan blant annet begjære begrensning når du anser dine opplysninger som uriktige og du har begjært rettelse. I den tiden opplysningenes korrekthet undersøkes vil behandlingen av dem begrenses.

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer en rett til å under visse forutsetninger kunne hente ut og overføre dine personopplysninger i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart filformat til en annen personopplysningsansvarlig.

Hvis du ikke vil at vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring, har du til enhver tid rett til å komme med en innsigelse mot slik behandling ved å sende en e-post til gustav@brightbid.se. Når vi har mottatt din innsigelse kommer vi til avslutte behandling av dine personopplysninger for slike markedsføringsformål.

Du har rett til å sende inn klager i forbindelse med behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

13. Cookies

Når du besøker vår nettside bruker vi cookies som du finner mer informasjon om i BrightBid AB sine Vilkår for Cookies nederst på denne siden.

14. Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om denne Personvernerklæring, behandlingen av dine personopplysninger eller om du ønsker et utdrag fra registeret. Vår kontaktinformasjon finner du under.

BrightBid AB Kungsgatan 8 111 43 Stockholm gustav@brightbid.com