Brug negative søgeord til en Shopping-kampagne

Hva er negative nøkkelord i Google Shopping?

Forestille deg at du selger eksklusivt treningsutstyr. Du vil kanskje at annonsene dine skal vises når noen søker etter «designer løpesko» eller «treningsklær for kvinner». Men du vil ikke at annonsene dine skal vises for søk som «gratis treningsklær» eller «brukte treningsklær», fordi disse termene sannsynligvis ikke vil resultere i salg av produktene dine.

Ved å legge til «gratis treningsklær» og «brukte treningsklær» som negative nøkkelord, sikrer du at annonsene dine når et mer målrettet publikum som aktivt ser etter å kjøpe den typen produkter du tilbyr.

Hvorfor er negative nøkkelord viktige?

Mens vanlige søkeord velges for å hjelpe annonsene dine med å vises i relevante søk, brukes negative nøkkelord til å ekskludere annonsene dine fra å vises som svar på visse søketermer. Her er hvordan de fungerer:

 • Filtrerer uønsket trafikk: Negative nøkkelord hjelper deg med å forbedre målrettingen av annonsene dine ved å filtrere ut søkeforespørsler som ikke er relevante for produktene du selger. Dette reduserer bortkastet annonseutgifter på klikk som sannsynligvis ikke vil resultere i salg.
 • Øker annonserelevans: Negative nøkkelord forhindrer annonsene dine fra å vises i søk som ikke har noe med dem å gjøre. Dette gjør annonsene dine mye mer relevante for folk som ser dem. Og når annonsene dine er relevante, vil flere klikke på dem og ta handling.
 • Optimerer bruk av budsjett: Ved å redusere antall irrelevante klikk hjelper negative nøkkelord deg med å sikre at annonsebudsjettet ditt brukes på brukere som er mer sannsynlig interessert i produktene dine. Dette er spesielt viktig i konkurransedyktige markeder der annonseklikk kan være dyre.
 • Tilpasser kampanjer til kjøperintensjon: Negative nøkkelord lar deg ekskludere termer som vanligvis er assosiert med lav kjøperintensjon. For eksempel kan termer som «gratis» eller «opplæring» bli brukt av brukere som ikke har til hensikt å kjøpe. Å bruke negative nøkkelord for å blokkere slike søk kan hjelpe deg med å fokusere mer på kjøpere med høy intensjon.
 • Forbedrer klikkfrekvensen (CTR): Negative nøkkelord hjelper deg med å vise annonser til personer som aktivt leter etter produktene dine, noe som fører til flere klikk og konverteringer.

Forbedre PPC-kampanjene dine med AI

Hvordan finne negative nøkkelord for Google Shopping-kampanjer

I motsetning til tradisjonelle søkeannonser, bruker ikke Google Shopping søkeord for targeting. Du kan imidlertid fortsatt optimalisere kampanjene dine ved å identifisere negative søkeord – søk du ikke vil at annonsene dine skal vises for. Dette bidrar til å unngå sløsing med annonsekostnader og forbedrer annonserelevansen.

Her er noen få måter å finne negative søkeord på:

Hvordan legge til negative søkeord i Google Shopping-kampanjer

Dessverre finnes det ikke én universell «beste» liste over negative søkeord for Google Shopping-kampanjer. De beste valgene avhenger av dine spesifikke produkter og mål. Her er hvordan du effektivt legger til negative søkeord:

La oss si du selger high-end løpesko. Du kan legge til negative søkeord som «billige løpesko,» «rabatt løpesko» eller «løpesko for nybegynnere» hvis de ikke er relevante for målgruppen din. Hvis du ikke selger deler til et produkt, kan du vurdere å legge til produktnavnet + «deler» som et negativt søkeord.

Bør du legge til stavefeil i listene over negative søkeord?

Generelt sett anbefales det ikke å legge til stavefeil i negative søkeord for Google Shopping-kampanjer. Her er hvorfor:

 • Begrenset effektivitet: Google bruker et system for nære varianter ved negative søkeord. Dette betyr at det allerede kan ekskludere søk med skrivefeil eller stavefeil som ligger tett opptil ditt perfekt stavede negative søkeord.
 • Potensielt for tapte negative søk: Det er en sjanse for at du kan gå glipp av å ekskludere virkelig irrelevante søk med betydelige variasjoner i stavefeil.
 • Spilt tid og administrasjon: Å legge til og administrere en lang liste over negative søkeord med stavefeil kan være tidkrevende og krever løpende vedlikehold.

Det finnes imidlertid noen sjeldne unntak der du kan vurdere å legge til spesifikke stavefeil:

 • Bransjespesifikke stavefeil: Hvis det finnes en vanlig stavefeil som ofte brukes innenfor bransjen din for et bestemt produktnavn eller en term, kan du vurdere å legge til den spesifikke stavefeilen som et negativt søkeord.
 • Merkevarespesifikke stavefeil: Hvis merkenavnet ditt ofte staves feil på en bestemt måte, kan du legge til den stavefeilen som et negativt søkeord for å forhindre irrelevante søk etter feilstavede varianter av merkevaren din.

Her er hva du bør prioritere over negative søkeord med stavefeil:

 • Fokus på relevante søkeord: Optimaliser produktdatastrømmen din med nøyaktige og relevante søkeord som beskriver produktene dine.
 • Bruk negative søkeord med bredt samsvar: Bruk negative søkeord med bredt samsvar (uten anføringstegn) for å ekskludere søk som inneholder irrelevante termer.
 • Overvåk søkeord: Gå regelmessig gjennom rapporten for søkeord og legg til nye irrelevante søk (inkludert noen stavefeil du legger merke til) som negative søkeord.

Hvor lang tid tar det før negative søkeord i Google Shopping slår inn?

Google Shopping oppdaterer negative søkeord nesten umiddelbart. Når du først legger til et negativt søkeord i kampanjen din, bør det umiddelbart begynne å hindre at annonsene dine vises for disse søkene. Det er ingen forsinkelse eller behandlingstid involvert.

Det er imidlertid viktig å ta hensyn til noen få ting:

 • Endringer i kampanjen trenger tid: Selv om det negative søkeordet i seg selv trer i kraft umiddelbart, kan det ta en kort stund (vanligvis noen få timer) for Googles system å fullstendig integrere endringen og oppdatere annonseringstjenesten din deretter. Dette betyr at du fortsatt kan se noen visninger for det nylig lagt til negative søkeordet i løpet av dette korte vinduet.
 • Oppdatering av søkeordrapport: Søkeordrapporten som viser deg hvilke søk som utløste annonsene dine, kan ta en dag eller to for å reflektere effekten av de negative søkeordene. Så ikke bli overrasket om du ser noen av de nylig ekskluderte søkene fortsatt vises i rapporten i en kort periode.

Her er en rask oppsummering:

 • Negative søkeord trer i kraft: Nesten umiddelbart.
 • Oppdatering av kampanje: Kan ta noen få timer.
 • Oppdatering av søkeordrapport: Kan ta 1-2 dager.

Hvorfor negative søkeord kanskje ikke fungerer

Det er flere grunner til at negative søkeord kanskje ikke fungerer som forventet i Google Shopping-kampanjen din. Her er noen ting å vurdere:

Sjekk samsvarstyper:

 • Bruker du riktig samsvarstype? Bredt samsvar kan være for løst og tillate irrelevante søk å slippe gjennom. Prøv frasematch eller eksakt samsvar for mer kontroll. For eksempel, «gratis klokke» (bredt) ekskluderer kanskje ikke «kjøp klokke», mens «kjøp gratis klokke» (frase) kan være mer effektivt.

Sjekk om det er problemer i produktdatastrømmene dine:

 • Er produktdatastrømmen din nøyaktig og relevant? Hvis produkttitlene eller -beskrivelsene dine inneholder termer du har lagt til som negative søkeord, kan Googles system fortsatt vise annonsene dine for disse søkene. Sørg for at produktdatastrømmen din tydelig reflekterer hva du selger.

Tidsetterslepelse kan være en av grunnene:

 • Det kan være en forsinkelse mellom å legge til negative søkeord og at de trer i full kraft. Vær tålmodig, det kan ta noen dager for Google å fullstendig implementere endringene dine. Overvåk kampanjeytelsen din etter at du har gjort justeringer.

Andre faktorer kan inkludere:

 • Sjekker du riktig tidsperiode i søkeordrapporten din? Negative søkeord vises kanskje ikke umiddelbart i rapportene dine. Har du nådd grensen for negative søkeord? Det er en grense på 5000 negative søkeord du kan legge til per kampanje eller annonsegruppe.

Her er noen ekstra tips for feilsøking av negative søkeord i Google Shopping:

 • Gå gjennom søkeordrapporten din: Se hvilke termer som utløser annonsene dine, og identifiser irrelevante søk du vil ekskludere.
 • Start med brede negative søkeord på kampanjenivå: Dette kan bidra til å fange opp et bredere spekter av irrelevante søk i utgangspunktet.
 • Forbedre med negative søkeord på annonsegruppenivå: Når du har identifisert spesifikke irrelevante søk etter produktkategori, legger du til disse begrepene som negative søkeord på annonsegruppenivå.
 • Bruk en blanding av samsvarstyper: Eksperimenter med negative søkeord med bredt samsvar, frasematch og eksakt samsvar for å finne den mest effektive kombinasjonen.

Ta disse handlingene for å identifisere hvorfor negative søkeord kanskje ikke fungerer som forventet, og for å raffinere strategien din for bedre resultater.

Kampanjenivå og prioriteringer: Ta kontroll

Du kan legge til negative søkeord på enten kampanjenivå eller annonsegruppenivå. Negative søkeord lagt til på kampanjenivå vil gjelde for alle annonsegrupper innenfor den kampanjen. Negative søkeord lagt til på annonsegruppenivå vil bare gjelde for den spesifikke annonsegruppen.

La oss forestille oss at du kjører en Google Shopping-kampanje for en butikk som selger forskjellige typer klokker, inkludert sportsklokker, dressklokker og smartklokker. Her er en oversikt over hvordan negative søkeord på kampanje- og annonsegruppenivå vil fungere:

Negative søkeord på kampanjenivå

Tenk på disse som generelle regler som gjelder for alle klokkeproduktene dine på tvers av brettet.

Hvis du legger til «billig» eller «gratis» som et negativt søkeord på kampanjenivå, vil det forhindre at annonsene dine vises for søk som inneholder disse begrepene, uavhengig av klokketypen.

Dette er nyttig for å ekskludere søk fra folk som leter etter budsjettvennlige alternativer som du kanskje ikke har.

Negative søkeord på annonsegruppenivå

Her kan du bli mer spesifikk basert på de forskjellige kategoriene av klokker du selger.

La oss si du har en annonsegruppe dedikert til «Dressklokker». Du kan kanskje legge til negative søkeord som «sportslig» eller «casual» til denne gruppen. Dette sikrer at dressklokkeannonsene dine ikke vises når noen søker etter sportsklokker, selv om de fortsatt er klokker.

Du kan opprette en annen annonsegruppe for «Sportsklokker» og bruke negative søkeord som «lær» eller «krystall» for å unngå å vise disse annonsene til noen som leter etter en dressklokke med disse materialene.

Velge riktig nivå:

 • Bruk negative søkeord på kampanjenivå for brede termer som gjelder for alle produktene dine. Eksempler: «brukt», «ødelagt», «engros».
 • Bruk negative søkeord på annonsegruppenivå for termer som er mer spesifikke for bestemte produktkategorier. Eksempler: «løping» (for dressklokker), «kalkulator» (for smartklokker).

Innstilling av kampanjeprioriteringer

Google Shopping lar deg sette kampanjeprioriteringer (Lav, Middels, Høy). Dette lar deg kontrollere hvilke produkter som vises i en auksjon når flere kampanjer har det samme elementet. Her er hvordan du kan kombinere negative søkeord med kampanjeprioritet for en strategisk tilnærming:

 • Duplisering av kampanjer: Start med å duplisere Google Shopping-kampanjen din tre ganger, slik at du får en kampanje med lav, middels og høy prioritet.
 • Justeringer av maks. CPC: Tildel den høyeste maksimale kost-per-klikk (maks. CPC) til kampanjen med lav prioritet og senk den gradvis for kampanjer med middels og høy prioritet. Dette sikrer at de mest relevante søkene dine (ofte målrettet mot høy prioritet) får det høyeste budet.
 • Negative søkeordlister: Opprett separate negative søkeordlister for hvert kampanjeprioritetsnivå. Her er en oversikt over hva du bør inkludere i hver liste:
 • Kampanje med lav prioritet: Dette er det bredeste nettet ditt, og fanger opp alle relevante søk (inkludert noen med lavere konverteringsrate). Bruk en minimal negativ søkeordliste her, med fokus på brede termer med svært lav kjøpsintensjon (f.eks., «gratis,» «gjør det selv,» «instruksjoner»).
 • Kampanje med middels prioritet: Målrett søk med moderate konverteringsrater. Legg til negative søkeord som presterte dårlig i kampanjen med lav prioritet (f.eks., søk med høye visninger men få klikk).
 • Kampanje med høy prioritet: Dette er den mest målrettede kampanjen din, med fokus på søk med det høyeste konverteringspotensialet. Ta med den mest restriktive listen over negative søkeord.

Husk å regelmessig overvåke rapporten for søkeord for å identifisere nye negative søkeord for hver kampanje. Eksperimenter og analyser resultatene for å finne den optimale strategien for negative søkeord for dine produkter og ditt publikum.

Ta grep med negative søkeord

Unngå å sløse bort Google Shopping-budsjettet ditt på unødvendige søk. Å lære seg å bruke negative søkeord effektivt kan gjøre en stor forskjell på hvor vellykkede kampanjene dine er og hvor mye avkastning du får på annonsekostnadene. Husk at negative søkeord hjelper deg med å nå det rette publikummet.

Forbedre PPC-kampanjene dine med AI

Blog

Brug negative søgeord til en Shopping-kampagne » />

Brug negative søgeord til en Shopping-kampagne

Å kjøre Google Shopping-kampanjer kan være en flott måte å nå potensielle kunder på. Men hva skjer når annonsene dine vises for irrelevante søk? Dette sløser bort budsjettet ditt og frustrerer potensielle kjøpere. Det er her negative søkeord kommer inn i bildet.

Read blog
De 5 beste måtene å finne Google Shopping-nøkkelord » />

De 5 beste måtene å finne Google Shopping-nøkkelord

La oss se nærmere på hvordan søkeordsøk og optimalisering kan bidra til å styrke Google Shopping-kampanjene dine og gjøre potensielle kunder til faktiske kjøpere.

Read blog
what are keyword match types » />

Understanding Keyword Match Types in 2024

Knowing the ins and outs of keyword match types and how to use them wisely is crucial. Let’s see how they can help you improve your PPC strategies.

Read blog
How to Measure Regular and Shopping Campaigns ROAS» />

A Good ROAS for Google Ads: Measuring Regular and Shopping Campaigns

Within the Google Ads ecosystem, improving ROAS can dramatically boost a brand’s performance. But it’s important to note that it differs significantly when we look at Google Shopping Ads specifically.

Read blog
10 ai market research tools » />

10 AI Market Research Tools to Try Out

Let’s look at the ten AI market research tools that help companies like yours view their markets, customers, and competitors.

Read blog
exclude brand search in pmax » />

How to Deal with Branded Traffic in Performance Max

With Performance Max (PMax), advertisers can reach audiences across Google’s search, shopping, display, YouTube, Gmail, discover, maps, and more using Google’s automation. This automation leverages machine learning to automatically deliver ads based on your conversion objectives. This means you can potentially reach high-value customers that you might otherwise miss out on with manual targeting. But…

Read blog