FAQ

Vanlige spørsmål & svar

Her kan du lese ofte stilte spørsmål som vi får inn om hvordan AI eller annonseringen fungerer, og hvordan vi i BrightBid jobber.

Ingenting ble funnet.

Generelt

Vi beregner alltid å være i gang 14 dagar etter at vi har kommet til enighet. Alle kunder har ulike forutsetninger, avhengig av hvilke data du som kunde har fra tidligere og hvor stor kampanje du ønsker å ha, og vi kan selvfølgelig også være tidligere i gang enn dette.
Ja, dog anbefaler vi alltid man i det minste har et budsjett pr. kvartal for å kunne etablere en kontinuitet.
Den først måneden er intensiv innen innlæring, men forvent gjerne å se en stor økning av eksponeringer og deretter økning av klikk og konvertinger.
Nei. Du kan lene deg tilbake og deretter granske den månedlige rapporten.
Vi velger fellesskap under vårt oppstartsmøte hvilke konverteringsmål som passer best. Vår analytiker kommer alltid til å foreslå mål basert på sin erfaring, men til syvende og sist er det du som avgjør hvilke mål som er viktigst for din virksomhet.
Vi holder oppfølgingsmøter en gang i måneden. I møtet går vi sammen gjennom foregående månedens resultater og analyserer resultatet.
Vi trenger i utgangspunktet ikke spesielt mye fra deg som kunde, i ditt første møte med en fra vårt CSM-team henter vi ut den informasjonen vi trenger. Vi sørger også for at vi får tilgang til deres Google Ads- og Analytics-konto.

Kunstig Intelligens

AI (Artificial Intelligence/Kunstig Intelligens) er en intelligent maskin som har som formål å jobbe selvstendig. Maskinen gjennomgår en innlæringsperiode hvor den overvåker og analyserer sine omgivelser. Av de store mengdene med data som analyseres av maskinen trekker den ut innsikt og lærer seg hvordan dataen skal bearbeides.

Du kan forvente å se bedre resultater ved din Google-annonsering, våre kunder ser ofte en økning på 35% ved eksponeringer, klikk og konverteringer.

Fordelene er mange, den største fordelen når man bruker AI er at motoren står på og jobber døgnet rundt. Det betyr at AI-motoren gjør justeringer hele tiden og sørger for å gi de mest optimale resultatene.
AI-motoren sørger for at den konstant gjør justeringer på blant annet pristilbud, målgrupper, annonserubrikker og annonsetekster. Den jobber aktivt i deres konto og baserer seg på den historiske dataen.

Har du fortsatt spørsmål?

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber eller vil du komme i kontakt med en selger? Fyll ut vårt kontaktskjema eller ring oss og la vår reise sammen begynne!