Vanlige spørsmål 
svar

Her kan du lese ofte stilte spørsmål som vi får inn om hvordan AI eller annonseringen fungerer, og hvordan vi i BrightBid jobber.

Generelt

Hvor lang tid tar det å komme i gang?

Vi beregner alltid å være i gang 14 dagar etter at vi har kommet til enighet. Vi beregner alltid å være i gang 14 dagar etter at vi har kommet til enighet. Alle kunder har ulike forutsetninger, avhengig av hvilke data du som kunde har fra tidligere og hvor stor kampanje du ønsker å ha, og vi kan selvfølgelig også være tidligere i gang enn dette.

ER DET MULIG Å ØKE/SENKE MITT BUDSJETT?

Ja, dog anbefaler vi alltid man i det minste har et budsjett pr. kvartal for å kunne etablere en kontinuitet.

HVA BURDE JEG KUNNE FORVENTE?

Den først måneden er intensiv innen innlæring, men forvent gjerne å se en stor økning av eksponeringer og deretter økning av klikk og konvertinger.

TRENGER JEG Å LOGGE INN OG ADMINISTRERE LØPENDE SELV, FOR Å OPPNÅ BEDRE EFFEKT?

Nei. Du kan lene deg tilbake og deretter granske den månedlige rapporten.

VELGER DERE HVILKE KONVERTERINGSMÅL AI-ROBOTEN SKAL JOBBE MOT?

Vi velger fellesskap under vårt oppstartsmøte hvilke konverteringsmål som passer best. Vår analytiker kommer alltid til å foreslå mål basert på sin erfaring, men til syvende og sist er det du som avgjør hvilke mål som er viktigst for din virksomhet.

HVORDAN SER OPPFØLGINGEN UT?

Vi holder oppfølgingsmøter en gang i måneden. I møtet går vi sammen gjennom foregående månedens resultater og analyserer resultatet.

HVA KREVES DET AV MEG SOM KUNDE?

Vi trenger i utgangspunktet ikke spesielt mye fra deg som kunde, i ditt første møte med en fra vårt CSM-team henter vi ut den informasjonen vi trenger. Vi sørger også for at vi får tilgang til deres Google Ads- og Analytics-konto.

Kunstig intelligens

HVA ER AI?

AI (Artificial Intelligence/Kunstig Intelligens) er en intelligent maskin som har som formål å jobbe selvstendig. Maskinen gjennomgår en innlæringsperiode hvor den overvåker og analyserer sine omgivelser. Av de store mengdene med data som analyseres av maskinen trekker den ut innsikt og lærer seg hvordan dataen skal bearbeides.

HVA KAN JEG FORVENTE MEG AV AI-MOTOREN?

Du kan forvente å se bedre resultater ved din Google-annonsering, våre kunder ser ofte en økning på 35% ved eksponeringer, klikk og konverteringer.

HVA ER FORDELEN MED AI?

Fordelene er mange, den største fordelen når man bruker AI er at motoren står på og jobber døgnet rundt. Det betyr at AI-motoren gjør justeringer hele tiden og sørger for å gi de mest optimale resultatene.

HVA ER DET AI-MOTOREN GJØR?

AI-motoren sørger for at den konstant gjør justeringer på blant annet pristilbud, målgrupper, annonserubrikker og annonsetekster. Den jobber aktivt i deres konto og baserer seg på den historiske dataen.

Contact us


Har du fortsatt spørsmål?

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber eller vil du komme i kontakt med en selger? Fyll ut vårt kontaktskjema eller ring oss og la vår reise sammen begynne!